28 from 44

"Kali Tixi" Motorship Wreck
Greece, Trikeri, Agia Kyriaki: "Kali Tixi" wreck [1975] - Photos: 2007