"Kali Tixi" Motorship Wreck

...click on thumbs for full-size images...


Greece, Trikeri, Agia Kyriaki: "Kali Tixi" wreck [1975] - Photos: 2007
(c) Fivos Vilanakis

> Other Collections <